Mohsen Namjoo - Ey Sareban

Sözler Listesi


Şarkıya Göre: A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z...
Şarkıcıya Göre: A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z...

Şarkı Sözü


Ey sârebân, ey kârevân, leylâ-yi men kocâ mî berî
Bâ borden-i, leylâ-yi men, cân u dil-i merâ mî berî
Ey sârebân kocâ mî revî leylâ-ye mân çerâ mî berî

Der besten-i peymân-e mâ tenhâ govâh-e mâ şod hodâ
Tâ în cehân ber pâ boved in aşk mâ bemâned be câ

Ey sârebân kocâ mî revî leylâ-ye mân çerâ mî berî
Ey sârebân kocâ mî revî leylâ-ye mân koca mî berî

Temâmî-ye dînem be donyâ-ye fânî
Şerâr-i aşkî ki şod zendegânî
Be yâd-i yârî hoşâ katre eşkî
Be sûz-e eşkî hoşâ zindegânî
Hemîşe hodâ yâ mehebbet-i dilha
Be dilhâ bemâned besân-e dil-i mâ
Ki leylî u mecnûn fesâne şeved
Hikâyet-i mâ câvidâne şeved

To eknûn ze aşkem girîzânî
Gamem râ ze çeşmem nemî hânî
Der in gam çe hâlem nemî dânî
Pes ez tô nebûdem berâye hodâ
To merg-e dilem râ bebîn u berû
Çû tûfan sehtî ze şâhe-i gam
Gol-e hestîem râ be-çîn o berû
Ki hestem men ân direhtî
Ki der pây-e tûfân nişesti
Heme şâhehâ vucûdeş
Ze heşm-e tebiet şikeste

Tüm Şarkıları


Ey Sareban (Mohsen Namjoo)

Shirin (Mohsen Namjoo)

Mohsen Namjoo - Tüm Şarkıları